Zwroty i reklamacje

  • Tryb postępowania reklamacyjnego:
  1. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.
  2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (wyłączając tryb reklamacji Towaru, który został opisany w 7 Regulaminu) Klient może składać w szczególności:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Pośrednika: adura.sklep@gmail.com
  • zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
  • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
  • określenie żądania Klienta,
  • danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.
  • Zwrot

1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru Klient może złożyć Pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od Sprzedawcy.
(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, prosimy nie odsyłać towaru na adres: P.H.U. DORA Jacek Krauze ul. Małachowskiego 5, oraz na Adres PP204 Komorniki – nie są to adresy sprzedawcy,Przesyłka nie zostanie przyjęta.)
2. Wraz ze złożeniem oświadczenia o zwrocie towaru:
Klient:
zobowiązuje się do wysłania towaru do Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar. Towar musi zostać dostarczony na adres Sprzedawcy, podany przez Pośrednika (sklep Adura), który zobowiązuje się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Sprzedawcę zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Oświadczenie o zwrocie można złożyć na poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na Adura.sklep@gmail.com, Pośrednik przewiduje możliwość złożenia oświadczenia o zwrocie towaru drogą elektroniczną. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku gdy dostawa zamówienia zostanie zrealizowana za pomocą kilku przesyłek pochodzących od różnych sprzedawców, (przesyłki wysyłane z niezależnych magazynów) Klient zobowiązuje się do odesłania produktów na poszczególne adresy zagraniczne wskazane przez pośrednika,
5. Klient ponosi koszty odesłania towaru do Sprzedawcy.
6. Ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych zwroty lub wymiana przedmiotów z kategorii „Stroje kąpielowe”, „Bielizna”, „Uroda & Zdrowie”, „Biżuteria” możliwe są wyłącznie dla przedmiotów oryginalnie zapakowanych w zapieczętowaną paczkę pocztową.
7. Koszt zwrotu pocztą Polską: list polecony, gabaryt L: wynosi ~18,30 zł.